Informationerne på denne side er hentet delvist fra diverse hjemmesider, og delvist fra diverse kirkebøger.

Jeg forsøger at verificere alle data hentet fra diverse hjemmesider ved hjælp af kirkebøger, folketællinger og andre officielle kilder.
Verificeringsarbejdet er ikke overstået endnu.


Anetavle for slægtsgrenen
Lindgaard Pedersen

Tilbage til forsiden
Senest opdateret 04. august 2010
4. Led 5. Led 6. Led 7. Led 8. Led 9. Led 10. Led 11. Led 12. Led 13. Led
Ane Kirstine Christensen
Født: 15. december 1873 i Vinkel sogn
Død: 3. oktober 1957
Martin Henry Lindgaard Pedersen
Født: 13. november 1911 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Død: 12. december 1993 i Holstebro
Ane Marie Jacobsen
Født: 13. juli 1846
Død: 9. oktober 1911
Jacob Pedersen
Født: 30. september 1874
Død: 17. juli 1954
Mette Jensdatter
Født: 21. juni 1814
Død: 12. april 1853
Jens Peter Petersen
Født: 11. april 1848
Død: 26. oktober 1908
Anna Margaretha Breuner
Født: ca. 1784
Død: 16. juli 1845
Philip Frederik Bitsch
Født: 27. juli 1819
Død: 22. januar 1898
Anna Catharina Katzenberger
Født:
Død:
Eva Jung
Født: 28. juli 1744
Død: mellem 1793 og 1801
Johannes Jung
Født:
Død:
Johann Peter Bitsch
Født: februar 1776
Død: 22. maj 1865
Susanne Schäfer
Født: 28. juli 1744
Død: mellem 1793 og 1801
Anna Barbara Koch
Født: 14. april 1710 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland
Død: efter 1766 i Grønhøj, Lysgaard, Viborg
Johannes Koch
Født:
Død:
Johann Peter Bitsch
Født: 9. november 1731 i Reichenbach, Tyskland
Død: ca. 1809 i Grønhøj, Lysgaard, Viborg
Anna Magaretha Bormuth
Født: 9. maj 1665 i Reichenbach, Tyskland
Død: 19. februar 1733 i Reichenbach, Tyskland
Hans Johann Georg Bitsch
Født: 30. maj 1703 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland
Død: 20. august 1748 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland
Anna Katharina Zehfuss/Ziegenfuss
Født: ca. 1648 i Werningerobe am Eichsfeld, Gross-Bodungen, Hohnstein, Tyskland
Død: 12. februar 1718 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Jakob Zehfuss/Ziegenfuss
Født:
Død:
Jacob Bitsch
Født: 5. april 1671 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Død: 29. april 1737 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Magdalena Meyer
Født:
Død:
Christian Bitsch
Født: 1644 i Schirs, Kanton Graubunden, Schweiz
Død: 12. marts 1708 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Christian Bitsch
Født: 1611 i Schirs, Kanton Graubunden, Schweiz
Død:


Tilbage til anetavlen

Martin Henry Lindgaard Pedersen
Født den 13. november 1909 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
døbt den 25. december 1909 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
konfirmeret den i Tapdrup sogn
Død 12. december 1992 i Holstebro
Begravet den xx. december 1992 på Holstebro kirkegård.

Forældre
Ane Kirstine Christensen og Jacob Pedersen

Ægteskab
gift den 8. maj 1938 med Karen Othilde Klausen, datter af

Børn
Leif Lindgaard Pedersen, født den 31. januar 1939 i Ørum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
Birgit Lindgaard Pedersen, født den 23. februar 1941 i Ørum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
Inga Lindgaard Pedersen, født den 5. november 1943 i
Jette Lindgaard Pedersen, født den 4. oktober 1946 i

Noter : Martin er født på gården i Stenhusene i Vindum sogn, hvor han tilbragte de første 6 år. Efter salg af gården flytter forældrene en kort tid til Dalsgård og herefter til Tapdrup.


Tilbage til anetavlen

Ane Kirstine Christensen
Født den 15. december 1873 i Vinkel sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Døbt den 2. april 1874 i Vinkel sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Død den 3. oktober 1957

Forældre
(Anne Laursen) og Peder Christian Christensen

Ægteskab
gift den 4. marts 1904 i Vinkel sogn, Middelsom herred, Viborg amt med Jacob Pedersen

Børn
Peder Christian Lindgaard Pedersen, født den 10. januar 1905 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Jens Peder Lindgaard Pedersen, født den 8. januar 1906 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Astrid Margrethe Lindgaard Pedersen, født den 7. maj 1907 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Martin Henry Lindgaard Pedersen, født den 13. november 1909 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Frederik Filip Lindgaard Pedersen, født den 3. juni 1911 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Meta Kathrine Lindgaard Pedersen, født den 2. marts 1913 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Aksel Richard Lindgaard Pedersen, født den 14. februar 1916 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Elly Lindgaard Pedersen, født den 25. juni 1918 i Mammen sogn, Middelsom herred, Viborg amt

Noter


Tilbage til anetavlen

Jacob Pedersen
Født den 30. september 1874 i Finderup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt
Død den 17. juli 1954 i Tapdrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt

Forældre
Ane Marie Jacobsen og Jens Peter Petersen

Ægteskab
gift den 4. marts 1904 i Vinkel sogn, Middelsom herred, Viborg amt med Ane Kirstine Kristensen

Børn
Peder Christian Lindgaard Pedersen, født den 10. januar 1905 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Jens Peder Lindgaard Pedersen, født den 8. januar 1906 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Astrid Margrethe Lindgaard Pedersen, født den 7. maj 1907 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Martin Henry Lindgaard Pedersen, født den 13. november 1909 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Frederik Filip Lindgaard Pedersen, født den 3. juni 1911 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Meta Kathrine Lindgaard Pedersen, født den 2. marts 1913 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Aksel Richard Lindgaard Pedersen, født den 14. februar 1916 i Vindum sogn, Middelsom herred, Viborg amt
Elly Lindgaard Pedersen, født den 25. juni 1918 i Mammen sogn, Middelsom herred, Viborg amt

Noter
Fødsel og dåb: Jacob Pedersen var Jens Peter Petersen og Ane Marie Jacobsens første barn og blev døbt i Finderup kirke den 8. november 1874.
Ved dåben var følgende faddere:
Gdm. Jacob Hermand`s hustru, Vedhoved, Husmand Jens Pedersen`s hustru, Vedhoved, Ungkarl Anders Jacobsen, Gdm. Jacob Andersen af Krogsgård, Husmand Jens Pedersen af Vedhoved.(se note)

Vielse: Jacob Pedersen blev viet den 4 marts 1904 med Ane Kirstine Kristensen.
Fra kirkebogen for Vinkel 1904, nævnes ungkarl, Jacob Pedersen som søn af gdm. Jens Peter Petersen, og Ane Marie Jacobsen , Født i Finderup d. 29 sept 1874 og 29 år gl. og bor i Vindum Stenhuse. Forældrene bor i Finderup.
Forlovere: Gdm Mads Jensen, Vinkel (kendt som Mads Levring, ) og Aftægtsmand Heinrich Maach, Vinkel.
Mads Levring var gift med Ane Kirstines søster Marie Chatrine Kristensen, altså Jacobs tilkommende svoger, og Heinrick Maack var Ane Kirstines stedfar.
Om Mads Levring og Jacob Pedersen fortælles det, at der var opstået tvist så de ikke var på talefod, hvilket der skulle have sin rod i, at Jacob skulle være blevet lovet at arve gården efter Ane Kirstines far Peder Christensen Lindgaard, hvilket han ikke fik. Imidlertid skulle fasteren Marie have fattet sympati for en af Jacobs sønner, nemlig Peder Kristian Lindgaard som med lån blev hjulpet til at kunne studere jura i københavn. Efter eksamen nedsatte han sig med sagførervirksomhed i Viborg, hvor han havde møderet for landsretten. Iflge sønnen Anders måtte hans far dog betale lånet tilbage, men det kan måske formodes, at det har været uden renter.
Livshistorie: Jacob stammede fra colonistslægten Bisch og var 5`te generation efter Peter Bitsch og Eva Jung der kom her til landet i 1760 fra Pfalz i Tyskland hvor de fik anvist boplads på Alheden, Frederiks høj nu Grønhøj.
Uddannelse: Jacob var udlært som kampestensmurer, og arbejdede nogle år for hans læremester Jens Jensen, kaldet Jens Ø.s. Senere blev den ene af Jens Ø`s døtre` Anna, gift med en af Jacob og Ane Kirstines sønner, Frederik Lindgaard Pedersen.

iflg. bogen "Optegnelser fra Randrup gods" Del I, spec. Vinkel sogn s.366-367, købte Jacob 1904 gård i Stenhusene, Vindum sogn. Denne ejendom solgte han i 1918 og købte Just Christensens gård i Dalsgårde, Mammen sogn. Denne sælger han imidlertid tilbage til sælgerinden og køber i 1919 Niels Severins Sørensens gård i Tapdrup by (beliggende ved stationsvejen). Dernæst bygger han Højgård orpe på marken ovenfor Tapdrup by. Højgård dre han v frem til 1944 hvor ægtaparret købte et hus overfor kirken i Tapdrup
Om gården i Stenhusene, mtr 7F af Vindum Overgaard og beliggende på Sdr.Rindvej 154, Bjeringbro. og var på 30 tdr. land. gården har ikke haft noget navn, Den nuværende ejer , år 2003, hedder Jens Thomsen som overtog gården efter hans far i 1962
Gården har i sin tid været forsynet med en vindmølle hvoraf der er fremstillet en coloreret billed, foto heraf viser en stor vindrose
Iflg. den nuværende Jens Thomsen er møllen formentlig nedrevet omkring 1932-33 hvor der blev installeret elektricitet på gården. Ved et besøget på gården, var også moster Meta og morbror Frederik, Møllen blev anvendt til maling af korn både fra gården og andre omkring liggende gårde og det var Kirstine der måtte passe møllen samtidig med at hun havde alle småbørnene at skulle tage sig af fortæller moster., når folk kom for at skulle have malet, Idet Jacob startede ved
tre tiden om morgenen med at køre træ fra statskovene. Kirstine var således med overalt i bedriften. Ægteparret fik her 7 børn.
I Mammen fik de endnu en pige der døde efter 8 mdr. i Tapdrup.
Højgaard.
Gården var her på 40 tdr. land og havde en besætning på omkring 14 kreaturer plus en tyr. Af grise var der omkring 300 så det var et stort arbejde at passe det store antal grise. På daværende tidspunkt var der en meget ringe pris på grise, kun omkring 40 kr pr stk.
Det var de såkalte Englandssvin der blev produceret og på et tidspunkt blev eksporten helt stoppet og et skib lastet med grise simpelthen sejlede ud og smed grisene over bord. så ringe var prisen fortæller Frederik..
Om Jacob Pedersen og Ane Kirstines liv og virke iøvrigt, omtales også i avisnekrolog i Viborg stift folkeblad d.4 juli 1954,
Jacob medlem af afholdsforeningen Blå kors, han havde også været medlem af Vindum sogneråd, Vindum mejeribestyrelse og Tapdrup menighedsråd, ægteparret deltog aktiv i Indre mission hvor Jacob også var med i dens ledelse .
Jacob Pedersen døde på Viborg sygehus vist efter en prostata operation.. Efter Jacobs død kom Ane Kirstine på de gamles hjem i Overlund, hvor hun boede til sin død i 1957

Jacob Pedersens faster og farbror
Om Jacob Pedersens søskende henvises til faderen Jens Peter Petersen, blot skal her nævnes en af brødrene, Niels Christian Pedersen blev jurist og byretspræsident i København, han genoptog som den eneste af søskende det oprindelige slægtsnavn "Bitsch" til Niels Chrristian Bitsch efter farfaderen Philip Frederik Bitsch ..
Fra morbror kristians noter:
"Brænedevinsflasken". Den under faddere ved dåben, nævnte Jens Pedersen, nævnes i Kristian Lindgaard`s lommebog mrk. C. s. 12, som Jacobs gudfader, "Det var altid dem vi besøgte når de var i Vedhoved" skriver han, "og så kom brændevinsflasken straks frem" havde hans mor sagt forarget, alså Ane Kirsrtine. Imidlertid oplyses ikke noget om hvem der var forsamlet ved disse sammenkomster, men man kan næppe forestille sig, at Jacob , der som nævnt var medlem af afholdsforeningen "Blå kors" har nydt noget. Der fandtes i hvertfal ikke i Jacob og Kirstines hjem, hverken vin, øl eller spiritus af nogen art, kun hvitøl men i de store flasker.Children

2. Jens Peder Lindgaard Pedersen
Født: Private -
Død: -

3. Astrid Margrethe Lindgaard Pedersen
Født: 07 MAY 1907 - Vindum, Middelsom, Viborg
Gift: 1929 - Viggo E. Jensen Sloth
Død: 8 SEP 1982 - Viborg, Nørlyng, Viborg

4. Martin Henry Lindgaard Pedersen
Født: Private -
Død: -

5. Frederik Lindgaard Pedersen
Født: -
Død: -

6. Meta Lindgaard Pedersen
Født: -
Død: -

7. Richard Lindgaard Pedersen
Født: -
Død: -

8. Elly Lindgaard Pedersen
Født: Private -
Død: -


Tilbage til anetavlen

Ane Marie Jacobsen
Født den 13. juli 1846
Død den 9. oktober 1911

Forældre


Ægteskab


Børn
Jacob Pedersen, født den 30. september 1874

Noter


Tilbage til anetavlen

Jens Peter Petersen
Født den 11. april 1848 i Svostrup, Hids, Viborg
Død den 26. oktober 1908 i Viborg, Nørlyng, Viborg

Forældre


Ægteskab
gift 1873 med Ane Marie Jacobsen

Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Mette Jensdatter
født den 21 juni 1814 i Asmildgård, Svostrup, Hids, Viborg
døbt den
konfirmeret den
død den 12 april 1853 i Asmildgård, Svostrup, Hids, Viborg

Forældre


Ægteskab
gift 13. december 1845 i Svostrup, Hids, Viborg med Philip Friderich Bitsch, født den 27. juli 1819 i Havredal, Frederiks, Lysgård, Viborg, død 22. januar 1898 i Grauballe, Svostrup, Hids, Viborg, søn af Anna Margaretha Breuner og Johann Peter Bitsch

Børn
Jens Peter Petersen, født den 11. april 1848 i Svostrup, Hids, Viborg
Jacob Christian Petersen, født den 26. juni 1851 i Svostrup, Hids, Viborg
Mette Margrethe Petersen, født den 12. april 1853 i Svostrup, Hids, Viborg

Noter
Formodentlig død i barselsseng, da dødsdatoen er sammenfaldende med sidste barns fødsel.


Tilbage til anetavlen

Philip Frederik Bitsch
født den 27. juli 1819 i Havredal, Frederiks, Lysgård, Viborg
død den 22. januar 1898 i Grauballe, Svostrup, Hids, Viborg

Forældre
Anna Margaretha Breuner og Johann Peter Bitsch

Ægteskab
gift 13. december 1845 i Svostrup, Hids, Viborg med Mette Jensdatter, født den 21 juni 1814 i Asmildgård, Svostrup, Hids, Viborg, død 12 april 1853 i Asmildgård, Svostrup, Hids, Viborg, datter af

Børn
Jens Peter Petersen, født den 11. april 1848 i Svostrup, Hids, Viborg
Jacob Christian Petersen, født den 26. juni 1851 i Svostrup, Hids, Viborg
Mette Margrethe Petersen, født den 12. april 1853 i Svostrup, Hids, Viborg

Noter


Tilbage til anetavlen

Anna Margaretha Breuner
Født den ca. 1784
Død den 16. juli 1845

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Johann Peter Bitsch
Født den februar 1776
Død den 22. maj 1865

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Eva Jung
Født den 28. juli 1744 i Bickenbach, Hessen-Darmstadt, Tyskland
Død den mellem 1793 og 1801 i Grønhøj, Frederiks, Lysgaard, Viborg, Denmark

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Johann Peter Bitsch
Født den 9. november 1731 i Reichenbach, Tyskland
Død den ca. 1809 i Grønhøj, Lysgaard, Viborg

Forældre
Anna Barbara Koch og Hans\Johann Georg Bitsch

Ægteskab
Gift den 12. august 1760 i Thorning, Lysgaard, Viborg med Eva Jung, datter af Anna Catharina Katzenberger og Johannes Jung.

Børn
Johannes Peter Bitsch, født den 2. juli 1761 i Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Anna Barbara Bitsch, født omkring 1763 i Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Johann Philip Bitsch, født omkring 1765 - Grønhøj, Lysgård, Viborg
Catharina Margaretha Bitsch, født omkring 1767 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Thomas Bitsch, født omkring 1769 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Anna Elisabeth Bitsch, født omkring 1772 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Johann Peter Bitsch, født i februar 1776 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Daniel Pedersen Bitsch, født omkring 1778 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Johann Georg Bitsch, født omkring 1782 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Jacob Bitsch, født omkring 1785 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
Phillip Frederik Bitsch, født omkring 1786 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg

Noter

2. Anna Barbara Bitsch
født: 1763 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
gift: 1782 - Johann Peter Cramer
død: 4. februar 1836 - Benslehøj, Frederiks, Lysgård, Viborg

3. Kromand Johann Philip Bitsch
født: ABT 1765 - Grønhøj, Lysgård, Viborg
gift: 1787 - Marie Cathrine Winkler
død: 6. marts 1826 - Havredal, Frederiks, Lysgård, Viborg

4. Catharina Margaretha Bitsch
født: ABT 1767 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
gift: 1787 - Johannes Berthel
død: 26. april 1838 - Havredal, Frederiks, Lysgård, Viborg

5. Thomas Bitsch
født: ABT 1769 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
gift: 1797 - Anna Maria Pedersdatter Hassing (other spouses)
død: 14. november 1822 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg

6. Anna Elisabeth Bitsch
født: ABT 1772 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
gift: 1793 - Johann Conrad Rost
død: 5. marts 1849 - Benslehøj, Frederiks, Lysgård, Viborg

7. Johann Peter Bitsch
født: februar 1776 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
gift: 1802 - Anna Margaretha Breuner
død: 22. maj 1865 - Frederikshede Mark, Frederiks, Lysgård, Viborg

8. Daniel Pedersen Bitsch
født: ABT 1778 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
gift: 1814 - Karen Pedersdatter
død: 3. juli 1855 - Sevel Skovby, Sevel, Ginding, Ringkøbing

9. Johann Georg Bitsch
født: ABT 1782 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
gift: 1815 - Ane Margrethe Hansdatter
død: 20. januar 1833 - Rolykke, Købelev, Lollands Nørre, Maribo

10. Jacob Bitsch
født: ABT 1785 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
død: -

11. Phillip Frederik Bitsch
født: ABT 1786 - Grønhøj, Frederiks, Lysgård, Viborg
gift: 1818 - Maren Christensdatter
død: 19. maj 1833 - Grønbækhus, Fly, Fjends, Viborg


Tilbage til anetavlen

Anna Catharina Katzenberger
Født den
Død den

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Johannes Jung
Født den
Død den

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Anna Barbara Koch
Født den 14. april 1710 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland
Død den efter 1766 i Grønhøj, Lysgaard, Viborg

Forældre


Ægteskab
gift med Hans Johann Georg Bitsch, født den 30. maj 1703 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland

Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Hans Johann Georg Bitsch
Født den 30. maj 1703 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland
Død den 20. august 1748 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland

Forældre
Anna Magaretha Bormuth, født den 9. maj 1665 i Reichenbach, Tyskland og Jacob Bitsch, født den 5. april 1671 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland

Ægteskab
gift med Anna Barbara Koch, født den 14. april 1710 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland

Børn
Johann Peter Bitsch, f. 09 Nov. 1731, Reichenbach Sogn, Tyskland, d. 1809, Frederiks Sogn, Frederikshøj (Grønhøj), Lysgård H, 1215 III
, f. 08 Jan. 1734, Reichenbach, Tyskland, d. Ja, dato ukendt
, f. 18 Apr. 1737, Reichenbach Sogn, Erbach, Tyskland, d. 26 Sep. 1759, Reichenbach Sogn, Erbach, Tyskland
, f. 22 Maj 1740, Reichenbach, Tyskland, begr. 15 Okt. 1740, Reichenbach, Tyskland
, f. 11 Aug. 1742, Reichenbach Sogn, Tyskland, d. Ja, dato ukendt
, f. 21 Aug. 1745, Reichenbach, Elmshausen, Tyskland, d. 1796, Frederiks Sogn, Frederikshøj (Grønhøj), Lysgård H, 1215 III
, f. 20 Aug. 1748, Reichenbach Sogn, Elmshausen, Tyskland, d. 24 Jan. 1825, Frederiks Sogn, Lysgård H, 1215 III

Noter


Tilbage til anetavlen

Susanne Schäfer
Født den 28. juli 1744
Død den mellem 1793 og 1801

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Johannes Koch
Født den
Død den

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Anna Magaretha Bormuth
Født den 9. maj 1665 i Reichenbach, Tyskland
Død den 19. februar 1733 i Reichenbach, Tyskland

Forældre


Ægteskab
gift omkring 1695 i Reichenbach, Tyskland med Jacob Bitsch, født den 5. april 1671 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland

Børn
Magdalene Bitsch, 8. april 1697 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Elisabeth Bitsch, 4. maj 1698 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Barbara Bitsch, 15. marts 1701 i Reichenbach, Tyskland
Hans \ Johann Georg Bitsch, 30. maj 1703 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland
Johann Peter Bitsch, 18. oktober 1706 i Reichenbach, Tyskland

Noter


Tilbage til anetavlen

Jacob Bitsch
Født den 5. april 1671 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Død den 29. april 1737 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland

Forældre
Anna Katharina Zehfuss og Christian Bitsch

Ægteskab
gift omkring 1695 i Reichenbach, Tyskland med Anna Magaretha Bormuth, født den 9. maj 1665 i Reichenbach, Tyskland

Børn
Magdalene Bitsch, 8. april 1697 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Elisabeth Bitsch, 4. maj 1698 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Barbara Bitsch, 15. marts 1701 i Reichenbach, Tyskland
Hans Johann Georg Bitsch, 30. maj 1703 i Elmshausen, Reichenbach, Tyskland
Johann Peter Bitsch, 18. oktober 1706 i Reichenbach, Tyskland

Noter :


Tilbage til anetavlen

Anna Katharina Zehfuss
Født den ca. 1648 i Werningerobe am Eichsfeld, Gross-Bodungen, Hohnstein, Tyskland
Død den 12. februar 1718 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Christian Pitschi (Bitsch)
Født den 1644 i Schirs, Kanton Graubunden, Schweiz
Død den 12. marts 1708 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland

Forældre
Magdalena Meyer og Christian Pitschi (Bitsch)

Ægteskab
Gift 6. februar 1666 i Reilnbach med Anna Cathrarine Zefuss, født i 1648 datter af Jakob Zehfuss \ Ziegenfuss.

Børn
Catharina Bitsch, 16. december 1666 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Michael Bitsch, 21 februar 1668 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Johannes Bitsch, 24. august 1669 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Georg Bitsch, 1670 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Jacob Bitsch, 5. April 1671 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Magdalene Bitsch, 6. april 1673 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Johann Henrich Bitsch, august 1674 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Anna Maria Bitsch, omkring 1677 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Johann Christian Bitsch, 22. juni 1679 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Peter Bitsch, 1. maj 1680 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Johann Philipp Bitsch, 24. juni 1683 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Hans Jörg Georg Bitsch, 19. maj 1686 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland
Anna Elisabeth Bitsch, 14. marts 1687 i Raidelbach, Reichenbach, Tyskland

Note : Christian Bitsch er født i Schweitz, sansynligvis i byen Bitsch, bynavnet er utydeligt i kirkebogen i Reichenbach.
Udvandrede til Reilnbach, anneks til Reichenbach.
Chr. Bitsch blev 6. februar 1666 gift i Reilnbach med Anna Cathrarine Zefuss, født. 1648 og død 12 feburar. 1718 i en alder af 70 år.
Chr. Bitsch. døde 12 marts 1708, 64 år gammel.
Christian Bitsch er stamfader til Bitsch slægten bosat i Raidelbach, Reichenbach sogn/Odenwald.
Christian Bitsch overtog ved sit giftemål Jacob Zehfuss´s gård i Raidelbach og herfra førtes Bitschnavnet til Alheden ved Viborg.


Tilbage til anetavlen

Jakob Zehfuss/Ziegenfuss
Født den
Død den

Forældre


Ægteskab


Børn


Noter


Tilbage til anetavlen

Magdalena Meyer
Født ca 1618
Død 1686

Forældre
Ukendt

Ægteskab
Christian Pitschi, født i 1611 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweiz

Børn
Johan Matthias Pitschi (Bitsch), født i 1637 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Christian Pitschi (Bitsch), født i 1644 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Jann Pitschi, født før 1650 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Lienhart Pitschi, født før 1650 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Juditha Pitschi (Bitsch), født i 1652 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Burga Pitschi, født i 1654 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Elsa Pitschi, født i 1657 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Hans Pitschi, født i 1660 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Hans Pitschi, født i 1664 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz

Noter


Tilbage til anetavlen

Christian Pitschi (Bitsch)
Født i 1611 i Schirs, Kanton Graubunden, Schweiz
Død i 1698

Forældre
Ukendt

Ægteskab
Magdalena Meyer født ca. 1618

Børn
Johan Matthias Pitschi (Bitsch), født i 1637 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Christian Pitschi (Bitsch), født i 1644 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Jann Pitschi, født før 1650 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Lienhart Pitschi, født før 1650 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Juditha Pitschi (Bitsch), født i 1652 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Burga Pitschi, født i 1654 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Elsa Pitschi, født i 1657 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Hans Pitschi, født i 1660 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz
Hans Pitschi, født i 1664 i Schirs, Kanton Graubünden, Schweitz

Noter
Ifølge "Stamtafeln südhessicher Familen" af gymnasieprofessor Otfried Praetorius in Darmstat 1964, s.20:
Christian Bitsch: Einwohner zu Tschirffs im kanton Graubünden Schweitz, CH7200 Schiers. Daten unbekant.
D.v.s. Indbygger i kanton Graubünden, Schweitz
Børnene Mathias og Christian rejste i 1662 ind i Kurpfalz og nedsatte sig i Breitewiesen og Raidelbach (to byer ca. 1 km fra hinanden)
Den i Sydhessen og i Danmark i dag vidtforgrenede familie Bitsch har sit udspring i Schweiz
Ifølge nu afdøde lokalhistoriker Rudolf Kunz i Seeheim/Bergstasse kunne der kun være tale om Schiers, Kanton Graubünden i Prättigau nord for Chur, eftersom der, ifølge hans oplysninger fra Statsarkivet i Graubünden omkring Bitsch-familien drejer sig om Bitsch/Pitschi, en udpræget Prättigauer slægt.
Senere fandt han ud af, at det skulle være Tschierv. også i Graubünden, der ligger i hjørnet ved Italien.
Disse modstridende oplysninger er selvfølgelig forvirrende, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre hvad der er det rigtige, men i Schiers boede der i 1650 en "Christian Pitschi/Pitsch Bitschslægtens navn træffes allerede omkring år: 1294, en mand ved navn Peter Bitsch boede i Würtenberg, i 1460 - boede en mand Johan Bitsch i Elsass/Lotringen, 12 km, fra den tyske grænse, om ham og hans slægtninge en historie med forbindelse til Wallis i Schweiz, i 1463 boede en mand, Hans Bitsch i byen Bretten ved Karlsruhe og dennes familie og efterkommere, findes stadig på disse egne.
Schweiz blev efter 30-årskrigen i 1648 udskilt fra Tyskland, derfor udvandrede de to brødre, Johan Matthias Bitsch og Christian Bitsch til Orten Odenwald i sydtyskland.
De giftede sig til hver sin "Grose Bauerhof" Johan Matthias til Bitschhof i Breitenwiesen og Christian Bitsch overtog ved sit giftemål Jacob Zefuss gård i Raidelbach og herfra førtes Bitsch navnet til Alheden.